Fisk är en ändlig resurs. Det finns fiskar som är mycket läckra, men som av denna anledning hotas av utfiskning. Därför bör man välja säkra fiskar. Det gäller bara att veta vilka som är det.

Fiskodling har ännu inte blivit en storskalig verksamhet, som kan fylla världens behov av fisk. Den allra största delen av all fisk som konsumeras i världen har tagits upp av fiskebåtar. När befolkningen i världen ökar så ökar också efterfrågan på fisk, vilket gör att fiskebåtarna tar upp ännu mer fisk. Det här innebär att många arter, som kanske inte var så talrika från början, fiskas ännu hårdare. Yngre individer, som kanske inte hunnit föröka sig än, tas upp, och detta leder till att arten minskar ännu mer.

Som tur är finns det dock många fiskarter som man fortfarande kan äta med gott samvete. I vissa fall beror det på var fisken är fångad, eftersom olika bestånd kan vara olika stora. Så är det t.ex. med torsk. Ibland beror det också på om man väljer odlad eller vildfångad fisk. Men för det mesta beror det på vilken fiskart man väljer. Idag är t.ex. de flesta medvetna om att ålen är starkt hotad.

Vilka fiskar kan man välja?

Några av de fiskar som man kan äta med gott samvete är följande:

  • Ansjovis
  • Sill
  • Torsk från Barents hav och Östersjön
  • Sej från Barents hav

Stim av sillNär det kommer till skaldjur är bl.a. burfångad havskräfta och krabba, odlade ostron och handplockade eller odlade musslor och pilgrimsmusslor med på gröna listan.

Det finns betydligt längre listor, som uppdateras regelbundet. Det är bara att googla, så hittar man dem. Men en enkel regel är annars att bara köpa MSC- eller kravmärkt fisk. Det innebär att fisket har bedrivits på ett hållbart sätt. MSC är en internationell märkning, som snart även kommer att omfatta Kalixlöjrom.